Carnaval de Cadiz Google Plus

Chirigota Bebé a Bordo - Final Carnaval 1991


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xb2JKifnRm4[/youtube]
  • Nombre: Bebé a bordo.
  • Modalidad: Chirigotas.
  • Año: 1991.
  • Clasificación: Segundo Premio.
  •